خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۷/۰۳/۰۱
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست تخفيف ها
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ليست تخفيف هاي مرکز زبان دانشگاه شيراز تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين تخفيف ويژه کارکنان علوم پزشکي تخفيف ويژه دانشجويان كليه دانشگاهها تخفيف كارمندان و اعضاء هيات علمي دانشگاه شيراز تخفيف ويژه کارکنان کل...
ليست کلاس هاي مرکز زبان دانشگاه شيراز به انضمام هزينه ها
۱۳۹۶/۰۶/۱۴
مركززبان دانشگاه شيراز Shiraz University Language Center رديف نام دوره مدت دوره شهريـه شهريه با تخفيف نام كتاب توضيحات ۱ (iBT)TOEFL Reading/Writing ۴۰ ساعت (۱۰ هفته ) ۲۴۰۰۰۰۰ ريال ۲۱۶۰۰۰۰ريال كتب تافل هفت...
تقويم آموزشي کلاسهاي فوق فشرده(Interchange) نيمه اول سال۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۷(مرکز زبان دانشگاه شيراز) کلاس Intro کلاس Interchange ۱ کلاس Interchange ۲ کلاس Interchange ۳ شنبه ۹۷/۲/۱ شروع ترم شنبه ۹۷/۳/۵ شروع ترم دو شنبه ۹۷/۴/۱۱ شروع ترم شنبه ۹۷/۵/۱۳ شروع ترم ...
تقويم آموزشي کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي فرد ) سال ۹۷ ترم اول در سال ۹۷ ترم دوم در سال ۹۷ ترم سوم در سال ۹۷ يکشنبه ۹۷/۱/۲۶ شروع ترم يکشنبه ۹۷/۳/۲۰ شروع ترم يکشنبه ۹۷/۵/۷ شروع ترم يکشنبه ۹۷/۲/۲۳ ميانترم پنج شنبه ۹۷/...
تقويم آموشي کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي زوج ) سال ۹۷ ترم اول در سال ۹۷ ترم دوم در سال ۹۷ ترم سوم در سال ۹۷ دوشنبه۹۷/۱/۲۷ شروع ترم شنبه ۹۷/۳/۱۹ شروع ترم چهارشنبه ۹۷/۵/۱۰ شروع ترم دوشنبه ۹۷/۲/۲۴ ميانترم شنبه ۹۷/۴/۱۶...
تقويم آموزشي کلاس دو روز در هفته ترم بهار ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم فعاليت هاي آموزشي كلاس هاي عادي مرکز زبان دانشگاه شيراز ترم بهار۱۳۹۷ کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه کلاس دوشنبه-پنج شنبه شنبه۹۷/۱/۱۸ شروع ترم يکشنبه ۹۷/۱/۱۹ شروع ترم دو شنبه ۹۷/۱/۲۰شروع ترم چهارشنبه ۹۷/۲/...
تقويم ترم کلاس فشرده Top Notch روزها ي دوشنبه - پنج شنبه نيمه اول سال ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم فشرده (دوشنبه/پنج شنبه) سال ۹۷ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شروع ترم دوشنبه ۹۷/۲/۳ شروع ترم دوشنبه ۹۷/۳/۷ شروع ترم پنج شنبه ۹۷/۴/۲۱ شروع ترم دوشنبه ۹۷/۵/۲۹ فاينال پنج شنبه ۹۷/۳/۳ فاينال پنج شنبه ۹۷/۴/۱۴ فاينال دو...
تقويم آموزشي کلاس فشرده Top Notch روزهاي پنج شنبه - جمعه نيمه اول سال ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم فشرده (پنج شنبه/جمعه) سال ۹۷ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شروع ترم پنج شنبه ۹۷/۲/۶ شروع ترم پنجشنبه ۹۷/۳/۱۰ شروع ترم پنج شنبه ۹۷/۴/۲۸ شروع ترم جمعه ۹۷/۶/۲ فاينال جمعه۹۷/۳/۴ فاينال پنج شنبه ۹۷/۴/۲۱ فاينال جمعه ۹۷/...
تقويم ترم کلاسهاي فشرده ۴ روز در هفته کتاب Top Notch سال ۱۳۹۷
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
تقويم ترم فشرده (۴ روز در هفته شنبه- يکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه) سال ۹۷ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۷/۲/۱ شروع ترم شنبه ۹۷/۳/۱۲ شروع ترم شنبه ۹۷/۴/۲۳ شروع ترم سه شنبه ۹۷/۵/۳۰ شروع ترم شنبه ۹۷/۳/۵ فاينال سه شنبه ۹۷/۴/۱۹ ...
مرکز زبان دانشگاه شيراز