خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست تخفيف ها
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مرکز زبان دانشگاه شيراز ليست تخفيف ها كلاسهاي دو روز در هفته ( ۱۱۰۰۰۰۰ ريال) (براي هر دو مهارت ۲۱۰۰۰۰۰ريال) IELTS , TOEFL ريال۹۳۵۰۰۰ با ۱۵% تخفيف تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين ريال۱۸۹۰۰۰۰ با ۱۰%تخفيف...
ليست کلاس هاي مرکز زبان دانشگاه شيراز به انضمام هزينه ها
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مركززبان دانشگاه شيراز Shiraz University Language Center رديف نام دوره مدت دوره شهريـه نام كتاب توضيحات ۱ TOEFL(iBT) Reading/Writing ۴۰ ساعت (۱۰ هفته ) ۲۱۰۰۰۰۰ريال كتب تافل هفتـه اي ۲ جلسـه Listening/Speak...
تقويم ترم کلاساي هر روز در هفته نيمه اول ۱۳۹۶ کتاب Interchange
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۶(مرکز زبان دانشگاه شيراز) ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۶/۲/۲ شروع ترم چهارشنبه ۹۶/۳/۳ شروع ترم شنبه ۹۶/۴/۱۰ شروع ترم شنبه ۹۶/۵/۱۴ شروع ترم يکشنبه۹۶/۲/۳۱ فاينال شنبه ۹۶/۴/۳ فاين...
تقويم ترم کلاسهاي فشرده ۴ روز در هفته سال ۱۳۹۶کتابTop Notch
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم فشرده (۴ روز در هفته شنبه- يکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه) سال ۹۶ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۶/۱/۲۶ شروع ترم چهارشنبه ۹۶/۳/۳ شروع ترم چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ شروع ترم شنبه ۹۶/۵/۲۱ شروع ترم شنبه ۹۶/۲/۳۰ فاينال شنبه ۹۶/۴/...
تقويم ترم کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۱۳۹۶
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي زوج ) سال ۹۶ ترم اول در سال ۹۶ ترم دوم در سال ۹۶ ترم سوم در سال ۹۶ چهارشنبه۹۶/۱/۳۰ شروع ترم شنبه ۹۶/۳/۲۰ شروع ترم شنبه ۹۶/۵/۱۴ شروع ترم دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ ميانترم شنبه ۹۶/۴/۱۷ م...
تقويم ترم کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۱۳۹۶
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي فرد ) سال ۹۶ ترم اول در سال ۹۶ ترم دوم در سال ۹۶ ترم سوم در سال ۹۶ پنج شنبه ۹۶/۱/۳۱ شروع ترم سه شنبه ۹۶/۳/۲۳ شروع ترم سه شنبه ۹۶/۵/۱۷ شروع ترم پنج شنبه ۹۶/۲/۲...
مرکز زبان دانشگاه شيراز