خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۵/۱۱/۰۴
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست كتابهاي Top Notch
۱۳۹۱/۰۶/۰۹
Shiraz University Language Center L۷ Top Notch ۳A L۱ Fundamentals A L۸ Top Notch ۳B L۲ Fundamentals B L۹ Summit ۱A L۳ Top Notch ۱A L۱۰ Summit ۱B L۴ Top Notch ۱B L۱۱ Summit ۲A ...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ ترم دوم در سال ۹۵ ترم سوم در سال ۹۵ شنبه۲۸/۱/۹۵ شروع ترم دوشنبه ۱۷/۳/۹۵ شروع ترم شنبه ۱۶/۵/۹۵ شروع ترم چهارشنبه ۲۲/۲/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۴/۴/۹۵ميانترم چهارشنبه ۱۰/۶/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۰/۳/۹۵ فاينا...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ پنج شنبه ۲۶/۱/۹۵ شروع ترم يکشنبه ۲۶/۲/۹۵ميانترم يکشنبه ۱۶/۳/۹۵ فاينال پنج شنبه ۲/۲/۹۵تعطيل رسمي پنج شنبه ۱۶/۲/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۵ يکشنبه ۲۳/۳/۹۵شروع تر...
ليست تخفيف ها
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مرکز زبان دانشگاه شيراز كلاسهاي دو روز در هفته ( ۹۰۰۰۰۰ ريال) ريال۸۱۰۰۰۰ تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين : ۱۰ % ريال ۶۷۵۰۰۰ تخفيف ويژه علوم پزشکي ، سازمان انتقال خون و اداره برق:۲۵% ريال۷۶۵۰۰۰ تخف...
تقويم ترم فشرده ۹۵ کتاب Interchange
۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۵(مرکز زبان دانشگاه شيراز) ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۵/۸/۱ شروع ترم چهارشنبه ۹۵/۹/۳ شروع ترم شنبه ۹۵/۱۰/۱۱ شروع ترم شنبه ۹۵/۱۱/۱۶ شروع ترم شنبه ۹۵/۸/۲۹ فاينال سه شنب...
تقويم ترم فشرده ۹۵ کتاب Top Notch
۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تقويم ترم فشرده (۴ روز در هفته شنبه- يکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه) نيمه دوم سال ۹۵ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۵/۷/۲۴ شروع ترم سه شنبه ۹۵/۹/۲شروع ترم سه شنبه ۹۵/۱۰/۱۴ شروع ترم سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ شروع ترم چهارشنبه ۹...
تقويم ترم زمستان ۱۳۹۵
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
تقويم فعاليت هاي آموزشي كلاس هاي عادي مرکز زبان دانشگاه شيراز ترم زمستان ۹۵ کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه کلاس دوشنبه-پنج شنبه شنبه ۹۵/۱۰/۱۱ شروع ترم يكشنبه ۹۵/۱۰/۱۲ شروع ترم دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳شروع ترم ...
ليست کلاس هاي مرکز زبان دانشگاه شيراز
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مركززبان دانشگاه شيراز Shiraz University Language Center رديف نام دوره مدت دوره شهريـه نام كتاب توضيحات ۱ (iBT)TOEFL Reading/Writing ۴۰ ساعت (۱۰ هفته ) ۱۸۰۰۰۰۰ريال كتب تافل هفتـه اي ۲ جلسـه Listening/Speak...
تاريخ هاي استرداد شهريه و تخفيف ها
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
زبان آموزان گرامي مي توانند در تاريخ هاي زير جهت استرداد تخفيف ها به دفتر مراجعه کنند شنبه ۹ بهمن و يکشنبه ۱۰ بهمن صبح ها ۱۱-۸ و بعدازظهرها ۱۹-۱۶ شايان ذکر است استرداد شهريه و تخفيف ها فقط در تاريخ هاي مذکور انجام مي شود و پس از آن مرکز مسئوليتي د...
مرکز زبان دانشگاه شيراز