خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۴/۰۳/۰۴
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست كتابهاي Top Notch
۱۳۹۱/۰۶/۰۹
Shiraz University Language Center L۷ Top Notch ۳A L۱ Fundamentals A L۸ Top Notch ۳B L۲ Fundamentals B L۹ Summit ۱A L۳ Top Notch ۱A L۱۰ Summit ۱B L۴ Top Notch ۱B L۱۱ Summit ۲A ...
ليست كلاسها
۱۳۹۱/۰۶/۰۹
مركززبان دانشگاه شيراز Shiraz University Language Center رديف نام دوره مدت دوره شهريـه نام كتاب توضيحات ۱ TOEFL (iBT) Reading/Writing ۴۰ ساعت (۱۰ هفته ) ۱۵۵۰۰۰۰ريال كتب تافل هفتـه اي ۲ جلسـه Listening/Speak...
توجــــــــــــــــــــــــه مهــــــــــــــــــــــــــم
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
زبان آموزان گرامي: احتراماٌ به اطلاع مي رساند از ترم زمستان ۹۳ مكان مركز زبان دانشگاه شيراز تغيير مي يابد آدرس : خيابان قصردشت کوچه ۷۴ (محل سابق دانشگاه بين الملل)-مركز آموزشها ي آزاد دانشگاه شيراز
جذبــــــــــــــ مدرس زبان انگليســــــــــــي
۱۳۹۲/۰۵/۱۶
قابل توجه علاقه مندان به امر تدريس: به اطلاع مي رساند متقاضياني كه مايل به امر تدريس در مركز زبان دانشگاه شيراز مي باشند، مي توانند به شرط داشتن حداقل نمره ۱۱۰ در آزمون تافل اينترنتي، و يا نمره ۸ در آزمون IELTS آكادميك، به همراه مدارك مربوط به ثبت نا...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج
۱۳۹۲/۱۰/۰۶
ترم اول در سال ۹۴ دوشنبه ۲۴/۱/۹۴شروع ترم دوشنبه۲۱/۲/۹۴ميانترم دوشنبه۱۱/۳/۹۴فاينال شنبه۱۲/۲/۹۴ تعطيل رسمي شنبه ۲۶/۲/۹۴ تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۳ شنبه۲۳/۳/۹۴شروع ترم شنبه ۲۰/۴/۹۴ميانترم شنبه۱۰/...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد
۱۳۹۲/۱۰/۰۶
ترم اول در سال ۹۴ يک شنبه۳۰/۱/۹۴شروع ترم پنج شنبه ۲۴/۲/۹۴ ميانترم سه شنبه ۱۲/۳/۹۴فاينال ترم دوم در سال ۹۴ يكشنبه ۲۴/۳/۹۴شروع ترم يکشنبه ۲۱/۴/۹۴ميانترم يكشنبه۱۱/۵/۹۴فاينال يک شنبه۲۸ /۴/۹۴ تعط...
ليست تخفيفها
۱۳۹۲/۱۱/۰۹
ليست تخفيف ها مرکز زبان دانشگاه شيراز كلاسهاي دو روز در هفته ( ۷۵۰۰۰۰ ريال) ۶۷۵۰۰۰ ريال تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين : ۱۰ % ۶۳۷۵۰۰ ريال تخفيف ويژه دانشجويان كليه دانشگاهها: ۱۵% ۶۳۷۵۰۰ ريال تخفيف كارم...
تقويم ترم فشرده
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ يکشنبه ۱۳/۲/۹۴شروع ترم شنبه ۱۶/۳/۹۴شروع ترم شنبه ۲۰/۴/۹۴شروع ترم يکشنبه ۲۵/۵/۹۴ شروع ترم دوشنبه ۱۱/۳/۹۴ فاينال شنبه ۱۳/۴/۹۴ فاينال دوشنبه ۱۹/۵/۹۴فاينال يک شنبه ۲۲/۶/۹۴ فاينال ...
تقويم ترم بهار ۹۴
۱۳۹۳/۰۹/۱۱
تقويم فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي عادي مرکز زبان دانشگاه شيراز ترم بهار ۹۴ کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه کلاس دوشنبه - پنج شنبه كلاس پنجشنبه کلاس جمعه چهارشنبه ۱۹/۱/۹۴ شروع ترم يكشنبه ۲۳/۱/۹۴ شروع ت...
توجه!