خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۵/۰۶/۰۶
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ ترم دوم در سال ۹۵ ترم سوم در سال ۹۵ شنبه۲۸/۱/۹۵ شروع ترم دوشنبه ۱۷/۳/۹۵ شروع ترم شنبه ۱۶/۵/۹۵ شروع ترم چهارشنبه ۲۲/۲/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۴/۴/۹۵ميانترم چهارشنبه ۱۰/۶/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۰/۳/۹۵ فاينا...
تقويم ترم فشرده نيمه اول سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۵ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۴/۲/۹۵شروع ترم شنبه ۸/۳/۹۵شروع ترم شنبه ۱۲/۴/۹۵شروع ترم دوشنبه۱۸/۵/۹۵ شروع ترم دو شنبه ۳/۳/۹۵ فاينال يکشنبه ۶/۴/۹۵ فاينال سه شنبه ۱۲/۵/۹۵فاينال د...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ پنج شنبه ۲۶/۱/۹۵ شروع ترم يکشنبه ۲۶/۲/۹۵ميانترم يکشنبه ۱۶/۳/۹۵ فاينال پنج شنبه ۲/۲/۹۵تعطيل رسمي پنج شنبه ۱۶/۲/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۵ يکشنبه ۲۳/۳/۹۵شروع تر...
تقويم ترم تابستان۹۵
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تقويم فعاليت هاي آموزشي كلاس هاي عادي مرکز زبان دانشگاه شيراز ترم تابستان ۹۵ کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه نام کتاب شنبه ۹۵/۴/۱۲ شروع ترم يكشنبه ۹۵/۴/۱۳ شروع ترم Fundamentals A L۱ شنبه ۹۵/۵/۲۳ميانترم سه ش...
ليست تخفيف ها
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مرکز زبان دانشگاه شيراز كلاسهاي دو روز در هفته ( ۹۰۰۰۰۰ ريال) ريال۸۱۰۰۰۰ تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين : ۱۰ % ريال ۶۷۵۰۰۰ تخفيف ويژه علوم پزشکي:۲۵% ريال۷۶۵۰۰۰ تخفيف ويژه دانشجويان كليه دانشگاهها...
مرکز زبان دانشگاه شيراز