خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۴/۱۱/۲۵
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست كتابهاي Top Notch
۱۳۹۱/۰۶/۰۹
Shiraz University Language Center L۷ Top Notch ۳A L۱ Fundamentals A L۸ Top Notch ۳B L۲ Fundamentals B L۹ Summit ۱A L۳ Top Notch ۱A L۱۰ Summit ۱B L۴ Top Notch ۱B L۱۱ Summit ۲A ...
جذبــــــــــــــ مدرس زبان انگليســــــــــــي
۱۳۹۲/۰۵/۱۶
قابل توجه علاقه مندان به امر تدريس: به اطلاع مي رساند متقاضياني كه مايل به امر تدريس در مركز زبان دانشگاه شيراز مي باشند، مي توانند به شرط داشتن حداقل نمره ۱۱۰ در آزمون تافل اينترنتي، و يا نمره ۸ در آزمون IELTS آكادميك، به همراه مدارك مربوط به ثبت نا...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج
۱۳۹۲/۱۰/۰۶
ترم اول در سال ۹۴ دوشنبه ۲۴/۱/۹۴شروع ترم دوشنبه۲۱/۲/۹۴ميانترم دوشنبه۱۱/۳/۹۴فاينال شنبه۱۲/۲/۹۴ تعطيل رسمي شنبه ۲۶/۲/۹۴ تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۳ شنبه۲۳/۳/۹۴شروع ترم شنبه ۲۰/۴/۹۴ميانترم شنبه۱۰/...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد
۱۳۹۲/۱۰/۰۶
ترم اول در سال ۹۴ يک شنبه۳۰/۱/۹۴شروع ترم پنج شنبه ۲۴/۲/۹۴ ميانترم سه شنبه ۱۲/۳/۹۴فاينال ترم دوم در سال ۹۴ يكشنبه ۲۴/۳/۹۴شروع ترم يکشنبه ۲۱/۴/۹۴ميانترم يكشنبه۱۱/۵/۹۴فاينال يک شنبه۲۸ /۴/۹۴ تعط...
تقويم ترم زمستان ۹۴
۱۳۹۴/۰۸/۲۷
تقويم ترم کلاس هاي عادي زمستان ۹۴ مرکز زبان دانشگاه شيراز کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس دوشنبه كلاس پنجشنبه کلاس جمعه چهارشنبه۲/۱۰/۹۴ شروع ترم دوشنبه۷/۱۰/۹۴شروع ترم پنج شنبه ۳/۱۰/۹۴ شروع ترم جمعه ۴/۱۰/۹۴ شروع ترم شنبه۱...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ ترم دوم در سال ۹۵ ترم سوم در سال ۹۵ شنبه۲۸/۱/۹۵ شروع ترم دوشنبه ۱۷/۳/۹۵ شروع ترم شنبه ۱۶/۵/۹۵ شروع ترم چهارشنبه ۲۲/۲/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۴/۴/۹۵ميانترم چهارشنبه ۱۰/۶/۹۵ ميانترم دوشنبه ۱۰/۳/۹۵ فاينا...
تقويم ترم عادي بهار ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه چهار شنبه ۱۸/۱/۹۵شروع ترم يكشنبه ۲۲/۱/۹۵شروع ترم شنبه ۲۵/۲/۹۵ميانترم سه شنبه ۲۸/۲/۹۵ميانترم شنبه ۲۶/۳/۹۵ فاينال يکشنبه ۳۰/۳/۹۵فاينال شنبه۱۵/۳/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطيل رس...
تقويم ترم فشرده نيمه اول سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۵ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۴/۲/۹۵شروع ترم شنبه ۸/۳/۹۵شروع ترم شنبه ۱۲/۴/۹۵شروع ترم دوشنبه۱۸/۵/۹۵ شروع ترم دو شنبه ۳/۳/۹۵ فاينال يکشنبه ۶/۴/۹۵ فاينال سه شنبه ۱۲/۵/۹۵فاينال د...
تقويم ترم نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۹۵
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ترم اول در سال ۹۵ پنج شنبه ۲۶/۱/۹۵ شروع ترم يکشنبه ۲۶/۲/۹۵ميانترم يکشنبه ۱۶/۳/۹۵ فاينال پنج شنبه ۲/۲/۹۵تعطيل رسمي پنج شنبه ۱۶/۲/۹۵تعطيل رسمي يکشنبه ۲/۳/۹۵تعطيل رسمي ترم دوم در سال ۹۵ يکشنبه ۲۳/۳/۹۵شروع تر...
ليست تخفيف هاي مرکز زبان
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
ليست تخفيف ها مرکز زبان دانشگاه شيراز كلاسهاي دو روز در هفته ( ۹۰۰۰۰۰ ريال) ريال۸۱۰۰۰۰ تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين : ۱۰ % ريال۷۶۵۰۰۰ تخفيف ويژه دانشجويان كليه دانشگاهها: ۱۵% ريال۷۶۵۰۰۰ تخفيف كارمندا...
مرکز زبان دانشگاه شيراز