خروج زبان آموز پیشنهاد تغییرات در سیستم راهنما تایید بازگشت صفحه اصلي
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
En
ورود به سیستم
Register
اخبار و اطلاعیه‌ها
ليست كتابهاي Top Notch
۱۳۹۱/۰۶/۰۹
Shiraz University Language Center L۷ Top Notch ۳A L۱ Fundamentals A L۸ Top Notch ۳B L۲ Fundamentals B L۹ Summit ۱A L۳ Top Notch ۱A L۱۰ Summit ۱B L۴ Top Notch ۱B L۱۱ Summit ۲A ...
ليست تخفيف ها
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مرکز زبان دانشگاه شيراز ليست تخفيف ها كلاسهاي دو روز در هفته ( ۱۱۰۰۰۰۰ ريال) (براي هر دو مهارت ۲۱۰۰۰۰۰ريال) IELTS , TOEFL ريال۹۳۵۰۰۰ با ۱۵% تخفيف تخفيف ويژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و معلولين ريال۱۸۹۰۰۰۰ با ۱۰%تخفيف...
تقويم ترم کلاسهاي فشرده ۴ روز در هفته سال ۱۳۹۶کتابTop Notch
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم فشرده (۴ روز در هفته شنبه- يکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه) سال ۹۶ ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۶/۱/۲۶ شروع ترم چهارشنبه ۹۶/۳/۳ شروع ترم چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ شروع ترم شنبه ۹۶/۵/۲۱ شروع ترم شنبه ۹۶/۲/۳۰ فاينال شنبه ۹۶/۴/...
تقويم ترم کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي زوج سال ۱۳۹۶
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي زوج ) سال ۹۶ ترم اول در سال ۹۶ ترم دوم در سال ۹۶ ترم سوم در سال ۹۶ چهارشنبه۹۶/۱/۳۰ شروع ترم شنبه ۹۶/۳/۲۰ شروع ترم شنبه ۹۶/۵/۱۴ شروع ترم دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ ميانترم شنبه ۹۶/۴/۱۷ م...
تقويم ترم کلاسهاي نيمه فشرده روزهاي فرد سال ۱۳۹۶
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تقويم ترم نيمه فشرده (۳ روز در هفته روزهاي فرد ) سال ۹۶ ترم اول در سال ۹۶ ترم دوم در سال ۹۶ ترم سوم در سال ۹۶ پنج شنبه ۹۶/۱/۳۱ شروع ترم سه شنبه ۹۶/۳/۲۳ شروع ترم سه شنبه ۹۶/۵/۱۷ شروع ترم پنج شنبه ۹۶/۲/۲...
تقويم ترم کلاسهاي عادي مرکز زبان ترم پاييز ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۶/۱۴
تقويم فعاليت هاي آموزشي كلاس هاي عادي مرکز زبان دانشگاه شيراز ترم پاييز۱۳۹۶ کلاس شنبه - چهارشنبه کلاس يکشنبه - سه شنبه کلاس دوشنبه-پنج شنبه چهارشنبه۹۶/۷/۱۲ شروع ترم سه شنبه ۹۶/۷/۱۱ شروع ترم دو شنبه ۹۶/۷/۱۰شروع ترم شنبه ۹۶/...
تقويم ترم کلاسهاي فشرده هر روز در هفته نيمه دوم سال ۱۳۹۶ کتابهاي Interchange
۱۳۹۶/۰۶/۱۴
تقويم ترم فشرده هر روز در هفته سال ۹۶(مرکز زبان دانشگاه شيراز) ترم ۱ ترم ۲ ترم ۳ ترم ۴ شنبه ۹۶/۷/۲۲ شروع ترم دوشنبه ۹۶/۸/۲۹ شروع ترم چهار شنبه ۹۶/۱۰/۶ شروع ترم شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ شروع ترم يکشنبه۹۶/۸/۲۱ فاينال چهار شنبه ۹۶...
ليست کلاس هاي مرکز زبان دانشگاه شيراز به انضمام هزينه ها
۱۳۹۶/۰۶/۱۴
مركززبان دانشگاه شيراز Shiraz University Language Center رديف نام دوره مدت دوره شهريـه شهريه با تخفيف نام كتاب توضيحات ۱ (iBT)TOEFL Reading/Writing ۴۰ ساعت (۱۰ هفته ) ۲۱۰۰۰۰۰ ريال ۱۸۹۰۰۰۰ ريال كتب تافل ...
مرکز زبان دانشگاه شيراز